Veilige Sportomgeving

Bouncers Basketball moet voor iedereen een veilige plek zijn om te kunnen basketballen. Dat geldt voor onze spelers, voor, tijdens en na de trainingen en wedstrijden, voor onze vrijwilligers, voor de scheidsrechters en tafelaars en ook voor onze tegenstanders. Daarom vinden wij het belangrijk dat iedereen weet wat de afspraken zijn die we met elkaar maken om er samen voor te zorgen dat Bouncers Basketball deze veilige plek ook is.

Gedragscodes Sport

Als Bouncers Basketball hanteren wij de gedragscodes Sport. Deze gedragscodes zijn opgesteld door het Centrum Veilige Sport Nederland en worden omarmd door sportverenigingen in heel Nederland. Er zijn gedragscodes voor verschillende doelgroepen:

  • Sporters
  • Trainers/coaches en begeleiders
  • Functionarissen (bv bestuurders)
  • Scheidsrechters en officials

 

Op deze pagina zullen we stilstaan bij deze verschillende gedragscodes, zodat iedereen weet wat de afspraken zijn, en we ook elkaar hierop kunnen aanspreken als dat nodig is.

Het Centrum Veilige Sport Nederland heeft ook een aantal animatiefilmpjes gemaakt over de verschillende gedragscodes, kijk deze vooral! Daarnaast vind je bij elke doelgroep een link naar de specifieke gedragscodes voor deze doelgroep. Vind je dat er wat mist? Laat het ons vooral weten! 

Vertrouwenscontactpersoon

Als je binnen Bouncers Basketball toch onverhoopt te maken krijgt met ongewenst gedrag, of je voelt je niet veilig, kun je uiteraard altijd terecht bij het bestuur. Samen kijken we naar de situatie en hoe we je daarbij kunnen helpen. Neem je liever contact op met iemand buiten de vereniging, dan kun je contact opnemen met de Vertrouwenscontactpersonen van de Nederlandse Basketball Bond.

De Vertouwenscontactpersonen van de NBB zijn Walter Wallé en Annie Kerkhof:

Walter Wallé
walter2@quicknet.nl
06-23982568 of 0223-631719

Annie Kerkhof
ahkerkhof@kpnplanet.nl
06-25083751