Veel gestelde vragen

Bouncers Basketball krijgt altijd veel vragen van leden en adspirant-leden. De meest veelgestelde vragen hebben we op deze pagina gezet. 

Ik heb een vraag over trainingen / wedstrijden die hier niet bij staat. Wat moet ik doen?
Stuur een e-mail naar info@bouncersbasketball.nl of naar je coach en / of trainer.

Ik heb een algemene vraag of weet niet bij wie ik moet zijn voor mijn vraag. Bij wie kan ik terecht?
Je kan je vraag sturen naar info@bouncersbasketball.nl of naar de secretaris van de vereniging (secretaris@bouncersbasketball.nl). Deze zorgt dat je vraag bij de juiste persoon terecht komt, die je dan zal antwoorden.

Waar kan ik de statuten en het huishoudelijk reglement vinden?
Alle reglementen (zoals de statuten, het huishoudelijk reglement, de zaalwacht procedures) kun je vinden onderaan de website op iedere pagina.

Wat is een lidmaatschap?
Bouncers Basketball is een vereniging die bestaat uit leden en bijzondere leden. Als je lid geworden bent van Bouncers Basketball dan ben je minimaal lid voor de duur van het lopende seizoen. Een seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende kalenderjaar. Het lidmaatschap geeft je als lid rechten en plichten. Je steunt de doelstellingen van de vereniging en je hebt toegang tot de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Ik (of zoon/dochter) heb interesse in jullie vereniging, kan ik een keer komen kijken?
Iedereen is altijd vrij om te komen kijken en ook om drie keer vrijblijvend mee te trainen. Vul het formulier in op deze pagina en je wordt geïnformeerd over de trainingstijd en locatie waar je (zoon/dochter) welkom is.

Ik wil lid worden van jullie vereniging, hoe gaat dat in zijn werk?
Als je lid wilt worden, mag je altijd eerst drie keer vrijblijvend meetrainen, zie hierboven. Daarvoor moet je het online interesseformulier invullen op deze pagina. Na deze drie keer wordt er contact met je opgenomen of je lid wilt worden. Daarvoor ontvang je via de e-mail dan een apart formulier.

Vanaf welke leeftijd kun je lid worden?
Er wordt een leeftijd aangehouden van minimaal 7 jaar. De reden is dat jongere kinderen er niet aan te pas komen in het spel. Basketbal is toch wel een wat technische sport en vergt een zeker coördinatievermogen dat men op jongere leeftijd vaak nog niet heeft. We willen niet dat een dergelijke belemmering het plezier in de sport weg zou nemen. Uiteraard kan in overleg gekeken worden wat er mogelijk is.

Wanneer moet ik opzeggen?
Het lidmaatschap loopt tot 30 juni van een jaar, opzeggen dient te gebeuren voor 15 september (de start van het nieuwe seizoen). Dat moet je schriftelijk doen bij de ledenadministratie (ledenadministratie@bouncersbasketball.nl). Het bestuur zal tijdig op de website en in de nieuwsbrief de opzegdatum communiceren. Als je later opgezegd, wordt het lidmaatschap van de vereniging automatisch met een seizoen verlengd en zal de contributie in rekening worden gebracht. Als er zwaarwegende redenen zijn om het lidmaatschap tijdens het seizoen op te zeggen, dan kan dit schriftelijk doen bij het bestuur (via secretaris@bouncersbasketball.nl).

Kan ik tussentijds opzeggen?
Tussentijds gedurende een seizoen opzeggen is bij Bouncers Basketball wel mogelijk, maar je moet tot het einde van het seizoen contributie betalen. Wel kan het bestuur beslissen om leden te royeren of leden om speciale redenen korting te verlenen op de resterende contributie in het geval van langdurige blessures of verhuizingen van meer dan 15 kilometer.

Wanneer zijn de wedstrijden?
De thuiswedstrijden voor alle spelers t/m U12 zijn meestal op zaterdag. De uitwedstrijden voor deze teams zijn altijd op zaterdag. Daarbij kunnen de tijden verschillen.
De aanvang van de thuiswedstrijden voor alle spelers vanaf U14 zijn op vrijdagavond of op zaterdag. De uitwedstrijden zijn op verschillende tijden en zijn voornamelijk op zaterdag. Incidenteel zijn deze soms ook op vrijdagavond.

Waar zijn de wedstrijden?
De thuiswedstrijden worden gespeeld in de Duikelaar in Waddinxveen (Zuidplaslaan 550) en de Mammoet in Gouda (Calslaan 101). Afhankelijk van in welk team je zit, speel je op de ene dan wel andere locatie of in beide locaties. Dat laatste geldt voor de mixteams. Uitwedstrijden zijn altijd buiten Waddinxveen of Gouda. Adressen voor die sporthallen zijn bekend bij de coach en staan ook op de website.

Ik kan niet naar de wedstrijd komen vanwege huiswerk / ziekte / etc. Bij wie moet ik mij afmelden?
Je meld je altijd af bij je coach. De trainers / coaches en / of teammanagers zorgen ervoor dat alle contactgegevens (en teamafspraken) aan het begin van het seizoen duidelijk gecommuniceerd worden.

Hoe zit het met rijden voor jeugdwedstrijden? Hoe weet ik als ouder dat ik moet rijden?
De coach of de teammanager zal een indeling maken voor de uitwedstrijden. Hij / zij zal u vragen wanneer u beschikbaar bent of maakt een indeling waarna u evt. met andere ouders kunt ruilen. Dit wordt tijdig aan u kenbaar gemaakt middels een briefje, via e-mail of de WhatsApp groep die wordt aangemaakt aan het begin van het seizoen.

Ik rijd heel vaak en een ander minder vaak. Hoe zit het met de vervoerskosten?
Er is geen vervoerskostenregeling vanuit de vereniging. Eventueel kan hierover gesproken worden met de teammanager en / of trainer / coach.

Waar kan ik meer te weten komen over de spelregels
Op de website vind je onder aan elke pagina alle officiele informatie. Daar vind je ook een link naar de pagina met de spelregels.

Wanneer / waar zijn de trainingen?
De trainingstijden en locaties staan hier op de website. De adressen van de sporthallen kun je hier vinden.

Ik kan niet naar de training komen vanwege huiswerk / ziekte / etc. Bij wie moet ik mij afmelden?
Je meld je altijd af bij je trainer. De trainers / coaches en / of teammanagers zorgen ervoor dat alle contactgegevens (en teamafspraken) aan het begin van het seizoen duidelijk gecommuniceerd worden.

Wat voor kledingeisen zijn er?
Er zijn geen specifieke kledingeisen voor een training. Een korte sportbroek en T-shirt met goede zaalschoenen (het liefst basketball-schoenen) zijn wel nodig. Schoenen met donkere/zwarte zolen en schoenen die ook buiten worden gedragen zijn in een zaal niet toegestaan. De wedstrijden worden in het Bouncers tenue gespeeld. De vereniging is eigenaar van deze tenues en de spelende leden betalen een gebruiksvergoeding hiervoor.

Wanneer betaal ik tenuevergoeding?
Iedereen die wedstrijden speelt, moet die wedstrijden in een wedstrijdtenue van de vereniging spelen. Voor gebruik van deze tenues wordt een vergoeding in rekening gebracht. Je hoeft zelf geen wedstrijdkleding aan te schaffen.

Kan ik zelf een tenue kopen?
Nee, zelf een tenue kopen kan niet. De vereniging streeft naar uniformiteit en heeft hiervoor een grote hoeveelheid tenues van hoge kwaliteit gekocht. De tenues zijn eigendom van de vereniging en blijven dat ook.

Hoe kan ik de zaalwacht bereiken?
De zaalwacht van dienst staat in het takenoverzicht vind je hier op de website.

Ik kan niet op de dag dat ik sta ingedeeld voor fluiten / tafelen / bardienst. Wat moet ik doen?
Kijk of je een vervanger kunt vinden of dat je kunt ruilen met iemand; bij voorkeur iemand van ongeveer je eigen leeftijd (een ander lid is eerder geneigd om in te vallen voor jou wanneer er wat voor tegenover staat. Stel daarom bij voorkeur al een datum voor waarop je voor de ander kunt overnemen). Zorg altijd dat je tijdig een vervanger regelt! Des te eerder je iemand vraagt, des te meer kans maak je.

Hoe vind ik een vervanger?
Tips om te ruilen:
a. Bekijk op de datum dat je niet kunt welke teams geen (uit)wedstrijden hebben.
b. Bekijk voor een persoon uit een team dat geen wedstrijd heeft wanneer hij / zij moet fluiten (of andere taak) en kijk ook gelijk of jij dan kunt. Zo niet, kijk dan of hij / zij nog een andere keer moet fluiten en of je dan kunt. Kun je alle keren niet, probeer dan eerst iemand anders waarmee je wel kunt ruilen.
c. Contacteer de betreffende persoon en stel voor om te ruilen.
d. Wil / kan de persoon niet ruilen volg dan de stappen opnieuw totdat je iemand hebt gevonden.
Probeer vervangers te regelen tijdens de training of via Facebook en andere online hulpmiddelen. Heb je iemand op het oog om mee te ruilen, maar kun je niet naar de training van het team van die persoon; bel de persoon dan op.

Waarom moet je eigenlijk fluiten / tafelen / bardienst draaien?
Zonder leden die deze taken vervullen, kunnen er geen wedstrijden georganiseerd worden.
Elk spelend lid (en ouders / verzorgers van jeugdleden t/m U16) heeft hierin zijn / haar bijdrage leveren. We streven er naar iedereen evenveel in te delen, rekening houdend met andere vrijwilligerstaken die leden binnen de vereniging verrichten.

Ieder spelend lid vanaf de leeftijdscategorie U14 wordt ingedeeld voor tafelen (en wordt uitgenodigd voor een schrijfcursus). Ieder lid vanaf de leeftijdscategorie U14 die de online spelregelkennis cursus Basketball Masterz heeft gedaan kan worden ingedeeld als tweede scheidsrechter bij U12 en U10 wedstrijden. Ieder lid vanaf de leeftijdscategorie U18 neemt deel aan een scheidsrechterscursus BS2 en wordt hierna ingedeeld om te fluiten. Alle leden vanaf de leeftijdscategorie U18 (en ouders / verzorgers van jeugdleden t/m U16) worden ingedeeld voor bardienst.

Waar kan ik zien wanneer ik moet fluiten / tafelen / bardienst draaien?
Dit staat vermeld bij het wedstrijdschema in de Bounce Back en op de website. Elk lid ontvangt de Bounce Back op zijn / haar e-mailadres. De laatste wijzigingen worden bijgewerkt op de website. Als je e-mail adres bekend is, ontvang je twee weken (en een week ervoor) voor je taak een herinnering. Het is dus eigenlijk niet mogelijk dat je niet op de hoogte bent van je taken.

Ik ben geblesseerd, maar ik sta ingedeeld voor fluiten / tafelen / bardienst. Wat moet ik doen?
Je blijft te allen tijde verantwoordelijk voor je taak, ook in geval van blessures. Indien je langdurig geblesseerd bent, zal er bij de nieuwe indeling rekening mee worden gehouden (geef dit wel even aan ons door!).

Ik sta ingedeeld op bijv. zaterdag, maar moet altijd werken op zaterdag. Wat moet ik doen?
Neem contact op met de planner (planner@bouncersbasketball.nl). Dan zal getracht worden hiermee rekening te houden bij volgende indelingen en zal je bijv. alleen op vrijdag worden ingedeeld.

Ik wil graag voor / na mijn eigen wedstrijden fluiten of juist niet. Wat moet ik doen?
Neem contact op met de planner (planner@bouncersbasketball.nl). Dan zal getracht worden hiermee rekening te houden.

Ik heb echt iedereen geprobeerd maar kan echt geen vervanger vinden.
Neem contact op met de zaalwacht van de betreffende dag (zie website en Bounce Back voor de indeling van de zaalwachten) en geef aan wie je geprobeerd hebt om mee te ruilen / vervanging (minstens vijf personen). Dat voorkomt dat de zaalwacht jou gaat bellen. Je ontvangt echter wel een boete aangezien je zelf je taak niet hebt vervuld en geen vervanger hebt geregeld. Wij krijgen als vereniging immers ook een boete als we bijvoorbeeld maar één scheidsrechter hebben laten fluiten.

Mag iedereen elke wedstrijd fluiten?
De wedstrijden van U10, U12 en U14 teams mogen door iedereen gefloten worden. Een van de twee scheidsrechters moet een scheidsrechterdiploma hebben, maar de ander kan ook een lid zonder scheidsrechtersdiploma zijn.
Wedstrijden van alle andere teams (behalve Heren 1) mogen alleen door leden vanaf 17 jaar met een scheidsrechtersdiploma worden gefloten.
Houd hier rekening mee als je wilt ruilen.

Ik heb nog nooit een bardienst gedraaid. Hoe weet ik wat ik moet doen?
Je wordt altijd ingedeeld met iemand die al eerder bardienst heeft gedraaid en er is een zaalwacht aanwezig die verdere aanwijzingen kan geven.

Ik krijg mail als ik moet fluiten / schrijven, maar ik wil dat op ander emailadres, hoe gaat dat?
Je kunt dit laten wijzigen door een mailtje te sturen naar planner@bouncersbasketball.nl en naar ledenadministratie@bouncersbasketball.nl met daarin vermeld:
• je naam;
• het e-mail adres waarop je de mail wilt ontvangen.

Hoe moet ik mij aanmelden voor e-maildienst voor taken?
Iedereen is automatisch opgegeven voor de reminder dienst. Je krijgt 2 weken en 1 week voor je taak een mailtje. Mocht je nu wel een taak hebben gehad, maar nog geen mailtje, stuur een mailtje naar planner@bouncersbasketball.nl om je aan te melden voor de e-mail dienst voor taken.
Geef hierbij op:
• je naam;
• het team waarin je speelt;
• eventueel het email adres van je ouders, als die ook een mailtje willen ontvangen, of wanneer je zelf geen email adres hebt;
• je eigen email adres.

Om de contributie voor hun kind te kunnen betalen, komen ouders met een minimaal inkomen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor één van de onderstaande regelingen.Voor Gouwenaars is er ook een volwassenenfonds.

 1. Rotterdampas – Gouda – jeugd
 2. Jeugdfonds Sport en Cultuur – Zuidplas – jeugd
 3. Jeugddeelnamefonds – Boskoop – jeugd
 4. Minimaregeling – Waddinxveen – jeugd
 5. Volwassenenfonds – Gouda – volwassenen
 6. Brede School Kinderfonds – Gouda – jeugd

 

1. Rotterdampas

Voor wie?
Met de Rotterdampas en het kindpakket kan ieder kind van 6 tot en met 17 jaar woonachtig in Gouda de jaarcontributie vergoed krijgen.

Hoe?
Stuur onder vermelding van naam en lidnummer via de mail een kopie van de Rotterdampas naar penningmeester@bouncersbasketball.nl. Bouncers regelt het verder met Rotterdampas.
Let op, per seizoen kan de Rotterdampaskorting bij één sportvereniging worden aangevraagd. Leden van Bouncers kunnen dus alleen voor Rotterdampaskorting in aanmerking komen als zij deze voor het lopende seizoen niet al hebben aangevraagd bij een andere vereniging. De inschrijving bij Bouncers moet wel worden gedaan, zodat wij alle gegevens ontvangen wanneer je interesse hebt.

Meer informatie

Voor een overzicht van de deelnemende verenigingen kunt u terecht op de website van Rotterdampas www.rotterdampas.nl of bellen naar 010-4984666.

 

2. Jeugdfonds Sport en Cultuur

Voor wie?

Voor jeugd tot 18 jaar wonend in de gemeente Zuidplas (Moordrecht , Nieuwerkerk ad Ijssel)  kan een aanvraag indienen via een intermediair. De contributie van Bouncers wordt dan via het Jeugdfonds ontvangen.

Hoe?
De aanvraag moet via een intermediair worden gedaan.

Meer informatie

Op de website van Jeugdfonds Sport en Cultuur staat meer informatie. De namen en contactgegevens van de intermediairs zijn te vinden op de site https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2018/06/Zuidplas-intermediairlijst.pdf

 

3. Jeugddeelnamefonds

Voor wie?

Voor jeugd tot 18 jaar wonend in de gemeente Alphen aan den Rijn (Boskoop) kan een aanvraag indienen via een intermediair. De contributie van Bouncers wordt dan via het Jeugddeelnamefonds ontvangen.

Hoe?
De aanvraag moet via een intermediair worden gedaan.

Meer informatie

Op de website van Jeugddeelnamefonds Jeugd Deelname Fonds  staat meer informatie.

 

4. Minimaregeling

Voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar van gezinnen die gebruik (kunnen) maken van een minimaregeling is een eenmalige vergoeding mogelijk van het lidmaatschap van een sportvereniging.
Neem hierover contact op met de gemeente Waddinxveen via telefoonnummer 0182-140182

 

5. Volwassenenfonds

Voor wie?

Meerderjarige Gouwenaars die moeten rondkomen van een minimum inkomen, kunnen een vergoeding krijgen van hun contributie van een sportvereniging tot een maximum bedrag  van € 250 per jaar.

Hoe?
De aanvraag moet via een intermediair worden gedaan. De inschrijving bij Bouncers moet wel worden gedaan, zodat wij alle gegevens ontvangen wanneer je interesse hebt.

Meer informatie

Op de website van Sport.Gouda (link) staat meer informatie. De namen en contactgegevens van de intermediairs zijn te vinden op de site https://www.volwassenenfonds.nl/deelnemers/gouda/

 

6. Brede School Kinderfonds

Mocht uw kind niet in aanmerking komen voor het Rotterdampas kindpakket, maar toch ondersteuning nodig hebben of extra kosten maken, dan kunnen kinderen eventueel in aanmerking komen voor het Brede School Kinderfonds: www.bsgouda.nl/projecten/brede-school-kinderfonds/

Algemeen

Ik heb een vraag over trainingen / wedstrijden die hier niet bij staat. Wat moet ik doen?
Stuur een e-mail naar info@bouncersbasketball.nl of naar je coach en / of trainer.

Ik heb een algemene vraag of weet niet bij wie ik moet zijn voor mijn vraag. Bij wie kan ik terecht?
Je kan je vraag sturen naar info@bouncersbasketball.nl of naar de secretaris van de vereniging (secretaris@bouncersbasketball.nl). Deze zorgt dat je vraag bij de juiste persoon terecht komt, die je dan zal antwoorden.

Waar kan ik de statuten en het huishoudelijk reglement vinden?
Alle reglementen (zoals de statuten, het huishoudelijk reglement, de zaalwacht procedures) kun je vinden onderaan de website op iedere pagina.

Lidmaatschap

Wat is een lidmaatschap?
Bouncers Basketball is een vereniging die bestaat uit leden en bijzondere leden. Als je lid geworden bent van Bouncers Basketball dan ben je minimaal lid voor de duur van het lopende seizoen. Een seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende kalenderjaar. Het lidmaatschap geeft je als lid rechten en plichten. Je steunt de doelstellingen van de vereniging en je hebt toegang tot de algemene ledenvergadering van de vereniging.

Ik (of zoon/dochter) heb interesse in jullie vereniging, kan ik een keer komen kijken?
Iedereen is altijd vrij om te komen kijken en ook om drie keer vrijblijvend mee te trainen. Vul het formulier in op deze pagina en je wordt geïnformeerd over de trainingstijd en locatie waar je (zoon/dochter) welkom is.

Ik wil lid worden van jullie vereniging, hoe gaat dat in zijn werk?
Als je lid wilt worden, mag je altijd eerst drie keer vrijblijvend meetrainen, zie hierboven. Daarvoor moet je het online interesseformulier invullen op deze pagina. Na deze drie keer wordt er contact met je opgenomen of je lid wilt worden. Daarvoor ontvang je via de e-mail dan een apart formulier.

Vanaf welke leeftijd kun je lid worden?
Er wordt een leeftijd aangehouden van minimaal 7 jaar. De reden is dat jongere kinderen er niet aan te pas komen in het spel. Basketbal is toch wel een wat technische sport en vergt een zeker coördinatievermogen dat men op jongere leeftijd vaak nog niet heeft. We willen niet dat een dergelijke belemmering het plezier in de sport weg zou nemen. Uiteraard kan in overleg gekeken worden wat er mogelijk is.

Wanneer moet ik opzeggen?
Het lidmaatschap loopt tot 30 juni van een jaar, opzeggen dient te gebeuren voor 15 september (de start van het nieuwe seizoen). Dat moet je schriftelijk doen bij de ledenadministratie (ledenadministratie@bouncersbasketball.nl). Het bestuur zal tijdig op de website en in de nieuwsbrief de opzegdatum communiceren. Als je later opgezegd, wordt het lidmaatschap van de vereniging automatisch met een seizoen verlengd en zal de contributie in rekening worden gebracht. Als er zwaarwegende redenen zijn om het lidmaatschap tijdens het seizoen op te zeggen, dan kan dit schriftelijk doen bij het bestuur (via secretaris@bouncersbasketball.nl).

Kan ik tussentijds opzeggen?
Tussentijds gedurende een seizoen opzeggen is bij Bouncers Basketball wel mogelijk, maar je moet tot het einde van het seizoen contributie betalen. Wel kan het bestuur beslissen om leden te royeren of leden om speciale redenen korting te verlenen op de resterende contributie in het geval van langdurige blessures of verhuizingen van meer dan 15 kilometer.

Wedstrijden

Wanneer zijn de wedstrijden?
De thuiswedstrijden voor alle spelers t/m U12 zijn meestal op zaterdag. De uitwedstrijden voor deze teams zijn altijd op zaterdag. Daarbij kunnen de tijden verschillen.
De aanvang van de thuiswedstrijden voor alle spelers vanaf U14 zijn op vrijdagavond of op zaterdag. De uitwedstrijden zijn op verschillende tijden en zijn voornamelijk op zaterdag. Incidenteel zijn deze soms ook op vrijdagavond.

Waar zijn de wedstrijden?
De thuiswedstrijden worden gespeeld in de Duikelaar in Waddinxveen (Zuidplaslaan 550) en de Mammoet in Gouda (Calslaan 101). Afhankelijk van in welk team je zit, speel je op de ene dan wel andere locatie of in beide locaties. Dat laatste geldt voor de mixteams. Uitwedstrijden zijn altijd buiten Waddinxveen of Gouda. Adressen voor die sporthallen zijn bekend bij de coach en staan ook op de website.

Ik kan niet naar de wedstrijd komen vanwege huiswerk / ziekte / etc. Bij wie moet ik mij afmelden?
Je meld je altijd af bij je coach. De trainers / coaches en / of teammanagers zorgen ervoor dat alle contactgegevens (en teamafspraken) aan het begin van het seizoen duidelijk gecommuniceerd worden.

Hoe zit het met rijden voor jeugdwedstrijden? Hoe weet ik als ouder dat ik moet rijden?
De coach of de teammanager zal een indeling maken voor de uitwedstrijden. Hij / zij zal u vragen wanneer u beschikbaar bent of maakt een indeling waarna u evt. met andere ouders kunt ruilen. Dit wordt tijdig aan u kenbaar gemaakt middels een briefje, via e-mail of de WhatsApp groep die wordt aangemaakt aan het begin van het seizoen.

Ik rijd heel vaak en een ander minder vaak. Hoe zit het met de vervoerskosten?
Er is geen vervoerskostenregeling vanuit de vereniging. Eventueel kan hierover gesproken worden met de teammanager en / of trainer / coach.

Waar kan ik meer te weten komen over de spelregels
Op de website vind je onder aan elke pagina alle officiele informatie. Daar vind je ook een link naar de pagina met de spelregels.

Trainingen

Wanneer / waar zijn de trainingen?
De trainingstijden en locaties staan hier op de website. De adressen van de sporthallen kun je hier vinden.

Ik kan niet naar de training komen vanwege huiswerk / ziekte / etc. Bij wie moet ik mij afmelden?
Je meld je altijd af bij je trainer. De trainers / coaches en / of teammanagers zorgen ervoor dat alle contactgegevens (en teamafspraken) aan het begin van het seizoen duidelijk gecommuniceerd worden.

Tenues

Wat voor kledingeisen zijn er?
Er zijn geen specifieke kledingeisen voor een training. Een korte sportbroek en T-shirt met goede zaalschoenen (het liefst basketball-schoenen) zijn wel nodig. Schoenen met donkere/zwarte zolen en schoenen die ook buiten worden gedragen zijn in een zaal niet toegestaan. De wedstrijden worden in het Bouncers tenue gespeeld. De vereniging is eigenaar van deze tenues en de spelende leden betalen een gebruiksvergoeding hiervoor.

Wanneer betaal ik tenuevergoeding?
Iedereen die wedstrijden speelt, moet die wedstrijden in een wedstrijdtenue van de vereniging spelen. Voor gebruik van deze tenues wordt een vergoeding in rekening gebracht. Je hoeft zelf geen wedstrijdkleding aan te schaffen.

Kan ik zelf een tenue kopen?
Nee, zelf een tenue kopen kan niet. De vereniging streeft naar uniformiteit en heeft hiervoor een grote hoeveelheid tenues van hoge kwaliteit gekocht. De tenues zijn eigendom van de vereniging en blijven dat ook.

Taken

Hoe kan ik de zaalwacht bereiken?
De zaalwacht van dienst staat in het takenoverzicht vind je hier op de website.

Ik kan niet op de dag dat ik sta ingedeeld voor fluiten / tafelen / bardienst. Wat moet ik doen?
Kijk of je een vervanger kunt vinden of dat je kunt ruilen met iemand; bij voorkeur iemand van ongeveer je eigen leeftijd (een ander lid is eerder geneigd om in te vallen voor jou wanneer er wat voor tegenover staat. Stel daarom bij voorkeur al een datum voor waarop je voor de ander kunt overnemen). Zorg altijd dat je tijdig een vervanger regelt! Des te eerder je iemand vraagt, des te meer kans maak je.

Hoe vind ik een vervanger?
Tips om te ruilen:
a. Bekijk op de datum dat je niet kunt welke teams geen (uit)wedstrijden hebben.
b. Bekijk voor een persoon uit een team dat geen wedstrijd heeft wanneer hij / zij moet fluiten (of andere taak) en kijk ook gelijk of jij dan kunt. Zo niet, kijk dan of hij / zij nog een andere keer moet fluiten en of je dan kunt. Kun je alle keren niet, probeer dan eerst iemand anders waarmee je wel kunt ruilen.
c. Contacteer de betreffende persoon en stel voor om te ruilen.
d. Wil / kan de persoon niet ruilen volg dan de stappen opnieuw totdat je iemand hebt gevonden.
Probeer vervangers te regelen tijdens de training of via Facebook en andere online hulpmiddelen. Heb je iemand op het oog om mee te ruilen, maar kun je niet naar de training van het team van die persoon; bel de persoon dan op.

Waarom moet je eigenlijk fluiten / tafelen / bardienst draaien?
Zonder leden die deze taken vervullen, kunnen er geen wedstrijden georganiseerd worden.
Elk spelend lid (en ouders / verzorgers van jeugdleden t/m U16) heeft hierin zijn / haar bijdrage leveren. We streven er naar iedereen evenveel in te delen, rekening houdend met andere vrijwilligerstaken die leden binnen de vereniging verrichten.

Ieder spelend lid vanaf de leeftijdscategorie U14 wordt ingedeeld voor tafelen (en wordt uitgenodigd voor een schrijfcursus). Ieder lid vanaf de leeftijdscategorie U14 die de online spelregelkennis cursus Basketball Masterz heeft gedaan kan worden ingedeeld als tweede scheidsrechter bij U12 en U10 wedstrijden. Ieder lid vanaf de leeftijdscategorie U18 neemt deel aan een scheidsrechterscursus BS2 en wordt hierna ingedeeld om te fluiten. Alle leden vanaf de leeftijdscategorie U18 (en ouders / verzorgers van jeugdleden t/m U16) worden ingedeeld voor bardienst.

Waar kan ik zien wanneer ik moet fluiten / tafelen / bardienst draaien?
Dit staat vermeld bij het wedstrijdschema in de Bounce Back en op de website. Elk lid ontvangt de Bounce Back op zijn / haar e-mailadres. De laatste wijzigingen worden bijgewerkt op de website. Als je e-mail adres bekend is, ontvang je twee weken (en een week ervoor) voor je taak een herinnering. Het is dus eigenlijk niet mogelijk dat je niet op de hoogte bent van je taken.

Ik ben geblesseerd, maar ik sta ingedeeld voor fluiten / tafelen / bardienst. Wat moet ik doen?
Je blijft te allen tijde verantwoordelijk voor je taak, ook in geval van blessures. Indien je langdurig geblesseerd bent, zal er bij de nieuwe indeling rekening mee worden gehouden (geef dit wel even aan ons door!).

Ik sta ingedeeld op bijv. zaterdag, maar moet altijd werken op zaterdag. Wat moet ik doen?
Neem contact op met de planner (planner@bouncersbasketball.nl). Dan zal getracht worden hiermee rekening te houden bij volgende indelingen en zal je bijv. alleen op vrijdag worden ingedeeld.

Ik wil graag voor / na mijn eigen wedstrijden fluiten of juist niet. Wat moet ik doen?
Neem contact op met de planner (planner@bouncersbasketball.nl). Dan zal getracht worden hiermee rekening te houden.

Ik heb echt iedereen geprobeerd maar kan echt geen vervanger vinden.
Neem contact op met de zaalwacht van de betreffende dag (zie website en Bounce Back voor de indeling van de zaalwachten) en geef aan wie je geprobeerd hebt om mee te ruilen / vervanging (minstens vijf personen). Dat voorkomt dat de zaalwacht jou gaat bellen. Je ontvangt echter wel een boete aangezien je zelf je taak niet hebt vervuld en geen vervanger hebt geregeld. Wij krijgen als vereniging immers ook een boete als we bijvoorbeeld maar één scheidsrechter hebben laten fluiten.

Mag iedereen elke wedstrijd fluiten?
De wedstrijden van U10, U12 en U14 teams mogen door iedereen gefloten worden. Een van de twee scheidsrechters moet een scheidsrechterdiploma hebben, maar de ander kan ook een lid zonder scheidsrechtersdiploma zijn.
Wedstrijden van alle andere teams (behalve Heren 1) mogen alleen door leden vanaf 17 jaar met een scheidsrechtersdiploma worden gefloten.
Houd hier rekening mee als je wilt ruilen.

Ik heb nog nooit een bardienst gedraaid. Hoe weet ik wat ik moet doen?
Je wordt altijd ingedeeld met iemand die al eerder bardienst heeft gedraaid en er is een zaalwacht aanwezig die verdere aanwijzingen kan geven.

Ik krijg mail als ik moet fluiten / schrijven, maar ik wil dat op ander emailadres, hoe gaat dat?
Je kunt dit laten wijzigen door een mailtje te sturen naar planner@bouncersbasketball.nl en naar ledenadministratie@bouncersbasketball.nl met daarin vermeld:
• je naam;
• het e-mail adres waarop je de mail wilt ontvangen.

Hoe moet ik mij aanmelden voor e-maildienst voor taken?
Iedereen is automatisch opgegeven voor de reminder dienst. Je krijgt 2 weken en 1 week voor je taak een mailtje. Mocht je nu wel een taak hebben gehad, maar nog geen mailtje, stuur een mailtje naar planner@bouncersbasketball.nl om je aan te melden voor de e-mail dienst voor taken.
Geef hierbij op:
• je naam;
• het team waarin je speelt;
• eventueel het email adres van je ouders, als die ook een mailtje willen ontvangen, of wanneer je zelf geen email adres hebt;
• je eigen email adres.

Financiële regelingen

Om de contributie voor hun kind te kunnen betalen, komen ouders met een minimaal inkomen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor één van de onderstaande regelingen.Voor Gouwenaars is er ook een volwassenenfonds.

 1. Rotterdampas – Gouda – jeugd
 2. Jeugdfonds Sport en Cultuur – Zuidplas – jeugd
 3. Jeugddeelnamefonds – Boskoop – jeugd
 4. Minimaregeling – Waddinxveen – jeugd
 5. Volwassenenfonds – Gouda – volwassenen
 6. Brede School Kinderfonds – Gouda – jeugd

 

1. Rotterdampas

Voor wie?
Met de Rotterdampas en het kindpakket kan ieder kind van 6 tot en met 17 jaar woonachtig in Gouda de jaarcontributie vergoed krijgen.

Hoe?
Stuur onder vermelding van naam en lidnummer via de mail een kopie van de Rotterdampas naar penningmeester@bouncersbasketball.nl. Bouncers regelt het verder met Rotterdampas.
Let op, per seizoen kan de Rotterdampaskorting bij één sportvereniging worden aangevraagd. Leden van Bouncers kunnen dus alleen voor Rotterdampaskorting in aanmerking komen als zij deze voor het lopende seizoen niet al hebben aangevraagd bij een andere vereniging. De inschrijving bij Bouncers moet wel worden gedaan, zodat wij alle gegevens ontvangen wanneer je interesse hebt.

Meer informatie

Voor een overzicht van de deelnemende verenigingen kunt u terecht op de website van Rotterdampas www.rotterdampas.nl of bellen naar 010-4984666.

 

2. Jeugdfonds Sport en Cultuur

Voor wie?

Voor jeugd tot 18 jaar wonend in de gemeente Zuidplas (Moordrecht , Nieuwerkerk ad Ijssel)  kan een aanvraag indienen via een intermediair. De contributie van Bouncers wordt dan via het Jeugdfonds ontvangen.

Hoe?
De aanvraag moet via een intermediair worden gedaan.

Meer informatie

Op de website van Jeugdfonds Sport en Cultuur staat meer informatie. De namen en contactgegevens van de intermediairs zijn te vinden op de site https://jeugdfondssportencultuur.nl/wp-content/uploads/2018/06/Zuidplas-intermediairlijst.pdf

 

3. Jeugddeelnamefonds

Voor wie?

Voor jeugd tot 18 jaar wonend in de gemeente Alphen aan den Rijn (Boskoop) kan een aanvraag indienen via een intermediair. De contributie van Bouncers wordt dan via het Jeugddeelnamefonds ontvangen.

Hoe?
De aanvraag moet via een intermediair worden gedaan.

Meer informatie

Op de website van Jeugddeelnamefonds Jeugd Deelname Fonds  staat meer informatie.

 

4. Minimaregeling

Voor kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar van gezinnen die gebruik (kunnen) maken van een minimaregeling is een eenmalige vergoeding mogelijk van het lidmaatschap van een sportvereniging.
Neem hierover contact op met de gemeente Waddinxveen via telefoonnummer 0182-140182

 

5. Volwassenenfonds

Voor wie?

Meerderjarige Gouwenaars die moeten rondkomen van een minimum inkomen, kunnen een vergoeding krijgen van hun contributie van een sportvereniging tot een maximum bedrag  van € 250 per jaar.

Hoe?
De aanvraag moet via een intermediair worden gedaan. De inschrijving bij Bouncers moet wel worden gedaan, zodat wij alle gegevens ontvangen wanneer je interesse hebt.

Meer informatie

Op de website van Sport.Gouda (link) staat meer informatie. De namen en contactgegevens van de intermediairs zijn te vinden op de site https://www.volwassenenfonds.nl/deelnemers/gouda/

 

6. Brede School Kinderfonds

Mocht uw kind niet in aanmerking komen voor het Rotterdampas kindpakket, maar toch ondersteuning nodig hebben of extra kosten maken, dan kunnen kinderen eventueel in aanmerking komen voor het Brede School Kinderfonds: www.bsgouda.nl/projecten/brede-school-kinderfonds/

Heb je, na het lezen van de veelgestelde vragen, jouw antwoord niet kunnen vinden? Mail dan naar info@bouncersbasketball.nl en we geven je snel antwoord!