Update 24 maart: Wedstrijden en trainingen opgeschort!

Wedstrijden en trainingen opgeschort! Zoals vandaag bekend is gemaakt vanuit overheidswege gelden voor de komende periode verscherpte maatregelen om verspreiding van het Corona-virus in te dammen. Dit raakt ook ons als sportvereniging. Vanuit de Bond is vandaag een bericht gekomen dat alle resterende wedstrijden deze maand komen te vervallen. Dit betekent dus dat er tot…